Interesne dejavnosti

V šolskem letu 2017/2018 načrtujemo izvajanje interesnih dejavnosti, ki jih bodo vodili mentorji učitelji/ice iz OŠ Horjul in so brezplačne.

Izven šolskega programa se bodo izvajale tudi dejavnosti zunanjih izvajalcev, ki so plačljive v dogovoru z izvajalci.

Predvidene interesne dejavnosti v šolskem letu 2017/18:

 

interesne dejavnosti 2017_2018 dopis za starše