Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov mora šola ponuditi učencem 7., 8. in 9. razredov izbirne predmete. Učenec si izbere v III. triletju izbirne predmete glede na svoje interese.

Po normativih in standardih za izvajanje programa devetletne OŠ bomo v šolskem letu 2019/20 izvajali 15 izbirnih predmetov.

ZAP. ŠT. IZBIRNI PREDMET KRATICA UČITELJ RAZRED ŠT. UČENCEV ŠT. SKUPIN ŠT. UR TEDENSKO
1. Nemščina II TJN II Š. Marcen 8. 9 1 2
2. Nemščina III TJN III Š. Marcen 9. 1 1 2
3. Likovno snovanje III LS S. Sovre 7., 8.,9 6 1 1
4. Poskusi v kemiji POK J. Haler 8.,9. 8 1 1
5. Sodobna priprava hrane SPH M. Z. Simončič 7. 26 1 2
6. Obdelava gradiv: les OGL prof. fiz/teh 7., 8., 9. 9 1 1
7. Obdelava gradiv: umetne mase OGUM prof. fiz/teh 7., 8., 9. 10 1 1
8. Šport za sprostitev ŠSP J. B. Končan 7. 22 1 2
9. Izbrani šport IŠP  T. Kern 9. 12 1 1
10. Šport za zdravje ŠZZ J. B. Končan 8. 17 1 1
11. Glasbena dela GD N. Rus 9. 13 1 1
12. Ansambelska igra ANI N. Rus 8.,9. 6 1 1
13. Šolsko novinarstvo ŠON N. Kogovšek 7., 9. 10 1 1
14. Multimedija MME T. Kern 8., 9. 14 1 1
15. Francoščina FRA P. Končar 7.- 9. 9 1 2
15 20

 

(Skupno 717 obiskov, današnjih obiskov 5)