Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov mora šola ponuditi učencem 7., 8. in 9. razredov izbirne predmete. Učenec si izbere v III. triletju izbirne predmete glede na svoje interese.

Po normativih in standardih za izvajanje programa devetletne OŠ bomo v šolskem letu 2016/2017 izvajali 16 izbirnih predmetov.

Učenci so se odločili za naslednje predmete:

IZBIRNI PREDMET KRATICA UČITELJ RAZRED ŠT. UČENCEV ŠT. SKUPIN ŠT. UR TEDENSKO
Nemščina I TJN I N. Jakop 7. 8 1 2
Nemščina II TJN II N. Jakop 8. 8 1 2
Nemščina III TJN III N. Jakop 9. 9 1 2
Turistična vzgoja TVZ B. Jagodic 7., 8., 9. 13 1 1
Dalnogledi in planeti DIP V. Brezar 7., 8., 9. 15 1 1
Sodobna priprava hrane SPH M. Z. Simončič 7., 8. 13 1 1
Načini prehranjevanja NPH M. Z. Simončič 9. 13 1 1
Likovno snovanje LS II S. Sovre 8. 6 1 1
Obdelava gradiv: les OGL M. Istenič 7., 8., 9. 16 1 1
Obdelava gradiv: kovina OGK M. Istenič 7., 8., 9. 15 1 1
Robotika v tehniki RVT M. Istenič 8. 13 1 1
Urejanje besedil UBE M. Istenič 7., 8., 9. 12 1 1
Multimedija MME M. Istenič 8., 9. 8 1 1
Šport za sprostitev ŠSP  T. Kern 7. 14 1 1
Izbrani šport IŠP J. B. Končan 8. 18 1 1
Šport za zdravje ŠZZ J. B. Končan 9. 15 1 1
  16 19