Projekti in dejavnosti v knjižnici

V šolski knjižnici potekajo naslednje dejavnosti in projekti:

Ure pravljic

Namenjene so učencem razredne stopnje. Pravljice bodo učenci lahko poslušali ob četrtkih 5. šolsko uro. Pripovedovala jih bo knjižničarka ali učenci predmetne stopnje (izjemoma tudi razredne). Učenci bodo ob tem spoznavali knjigo, se navajali na kasnejše samostojno branje, razvijali svojo domišljijo in bogatili besedni zaklad.

Berimo skupaj

Ura je namenjena slabšim bralcem. S tem spodbujamo branje tudi med učno šibkejšimi bralci. Učenci se vključujejo v uro po napotilu učiteljic. V tem času beremo tudi knjige, ki so namenjene za domače branje.

Bralci o knjigah

Namenjeno učencem predmetne stopnje. Učenci pišejo ocene prebranih knjig in s tem navdušijo ostale učence za branje.

Knjižnično-muzejski kviz

Učenci bodo reševali MEGA kviz (Slovenski knjižnično-muzejski kviz) in sodelovali pri nagradnem žrebanju.

Projekt Rastem s knjigo

Prednostno je projekt namenjen sedmošolcem in dvigu njihove bralne kulture, hkrati pa je namen povečati število bralcev na vseh starostnih stopnjah.

Drugo

Oblikovanje kotička za poklicno informiranje učencev.

Seznanjanje z novostmi v šolski knjižnici:

  • mesečni izpis novosti dostopen v zbornici šole,
  • individualno informiranje sodelavcev o literarnih novostih.

V knjižnici so učencem na voljo računalniki, ki so namenjeni pisanju seminarskih nalog oziroma za iskanje informacij, ki jih učenci potrebujejo za pouk.