Projekti in dejavnosti v knjižnici

V šolski knjižnici potekajo naslednje dejavnosti in projekti:

Ure pravljic

Namenjene so učencem razredne stopnje. Pravljice bodo učenci lahko poslušali ob času jutranjega varstva. Pripovedovala jih bo knjižničarka ali učenci predmetne stopnje. Učenci bodo ob tem spoznavali knjigo, se navajali na kasnejše samostojno branje, razvijali svojo domišljijo in bogatili besedni zaklad.

Nacionalni mesec skupnega branja

V prvem tednu oktobra so dekleta predmetne stopnje vsako jutro prebirala pravljice učencem razredne stopnje. Pri tem smo vsi zelo uživali!

Berimo skupaj

Ura je namenjena slabšim bralcem. S tem spodbujamo branje tudi med učno šibkejšimi bralci. Učenci se vključujejo v uro po napotilu učiteljic. V tem času beremo tudi knjige, ki so namenjene za domače branje.

Bralci o knjigah

Namenjeno učencem predmetne stopnje. Učenci pišejo ocene prebranih knjig in s tem navdušijo ostale učence za branje.

Knjižnično-muzejski kviz

Učenci bodo reševali MEGA kviz (Slovenski knjižnično-muzejski kviz) in sodelovali pri nagradnem žrebanju.

Projekt Rastem s knjigo

Prednostno je projekt namenjen sedmošolcem in dvigu njihove bralne kulture, hkrati pa je namen povečati število bralcev na vseh starostnih stopnjah.

Mednarodna izmenjava knjižnih kazalk

V okviru tega projekta, ki poteka v oktobra času meseca šolskih knjižnic, učenci izdelajo knjižne kazalke in si jih izmenjajo z učenci iz tuje države. V šolskem letu 2018/19 šola 1. sodeluje v tem projektu.

Noč v knjižnici

Noč v knjižnici bomo izvedli predvidoma v juniju z najbolj zaslužnimi bralci.

Knjižničar za en dan

Presenečenje!

Drugo

V knjižnici so učencem na voljo računalniki, ki so namenjeni pisanju seminarskih nalog oziroma za iskanje informacij, ki jih učenci potrebujejo za pouk.

(Skupno 99 obiskov, današnjih obiskov 3)