Neobvezni izbirni predmeti

V šolskem letu 2017/18 bodo učenci lahko obiskovali pouk neobveznih izbirnih predmetov.

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti.

Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Učenec se lahko v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

V šolskem letu 2017/2018 se bodo izvajali štirje neobvezni izbirni predmeti:

  • NŠP – neobvezni izbirni predmet šport (T. Kern),
  • NTE – neobvezni izbirni predmet tehnika (M. Istenič),
  • NI2 – neobvezni izbirni predmet nemščina (N. Tanko),
  • NRA – neobvezni izbirni predmet računalništvo (M. Istenič).