AIESEC

Naša šola sodeluje z mednarodno mladinsko organizacijo AIESEC, ki mladim študentom in diplomantom iz kar 124 držav že 65 let omogoča mednarodna pripravništva, izkušnje v prostovoljnem delu ter vodenju v različnih dejavnostih.

Omogoča nam vsakoleten obisk tujih študentov. V letu 2012/2013 nas je tako obiskala Maria iz Argentine, v šolskem letu 2013/2014 Gregorio iz Brazilije, v šolskem letu 2014/2015 pa Gabriela iz Mehike. Naši učenci imajo tako možnost spoznavati ljudi iz različnih koncev sveta, njihovo deželo, zgodovino, kulturo, jezike, kulinariko ter navade in običaje.

Učenci imajo možnost, da se s tujim študentom pogovarjajo v angleščini, s tem urijo veščine govornega sporočanja in si širijo besedni zaklad. Začutijo lahko praktično vrednost znanja tujih jezikov in izgubijo strah pred govorjenjem v tujem jeziku. Tuji študent ima ponavadi tudi kratek tečaj svojega maternega jezika, kjer se učenci naučijo nekaj osnovnih besednih zvez in izrazov v tem jeziku.

Barbara Jagodic