Erasmus+

»All for a Greener Europe«

Od septembra 2015 je naša šola vključena v mednarodni projekt Erasmus+ »All for a Greener Europe«. Poleg naše šole sodeluje v projektu še šest šol iz Walesa, Turčije, Nemčije, Poljske, Švedske in Italije. Glava tema našega projekta »Vsi za bolj zeleno Evropo« je ekoturizem.

V času sodelovanja bomo spoznavali turizem in njegov vpliv na okolje. Učenci in učitelji se bomo seznanili in se pogovarjali o oblikah turizma in odkrivali načine, da bi bila ta gospodarska panoga bolj okolju prijazna. Seveda se bomo dotikali tudi tem onesnaževanja in drugih vplivov na okolje ter tradicije in kulturne dediščine, ki sta pomembni za turizem. Sodelovanje v takem projektu bo našim učencem omogočilo predvsem realno in živo komunikacijo v angleščini, kar bo seveda imelo vpliv na njihovo kvaliteto govornega sporočanja. Učenci bodo izboljšali tudi veščini branja in pisanja, ki sta izjemnega pomena za nadaljnje izobraževanje. Nenazadnje ima sodelovanje v takem projektu izjemen pomen za osebnostno in profesionalno rast učiteljev, ki lahko svoje izkušnje uporabljajo v svojem vsakodnevnem delu.