Roditeljski sestanki

Praviloma bodo v šolskem letu 3 roditeljski sestanki, glede na problematiko in potrebe učencev in staršev.

Na prvem roditeljskem sestanku starši izvolijo v Svet staršev po enega predstavnika iz vsakega oddelka VVE in OŠ. Seznam članov Sveta staršev se nahaja v tajništvu šole. Na vsakem roditeljskem sestanku eden od staršev piše zapisnik. Zapisniki se hranijo v tajništvu šole in so tam dosegljivi na vpogled.

O terminih roditeljskih sestankov boste obveščeni preko obvestil v beležki.

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2019/2020:

Prvi roditeljski sestanek:   

  • RS do 13. septembra 2019.
  • PS do 19. septembra 2019.

Vsebina: kratek pregled dela in življenja šole skozi šolsko leto 2018/2019, nekatere vsebine Publikacije za šolsko leto 2019/2020, stroškovnik, novosti, prometna varnost – posebej za starše prvošolcev, razno.

Drugi roditeljski sestanek (12. februar 2020)

Drugi roditeljski sestanek bo v mesecu februarju. Namenjen bo pregledu učne uspešnosti in vzgojne problematike ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja in drugi tematiki – glede na potrebe ─ ter predavanju. Predavanje z naslovom Dihanica bo 12. februarja 2020 ob 17. uri. Izvedel ga bo dr. Milan Hosta, prof. športne vzgoje, učitelj dihanja in licenciran Butejko terapevt.

 Tretji roditeljski sestanek (maj 2020)

Tretji roditeljski sestanek bo potekal v mesecu maju ali v ustreznem drugem terminu glede na potrebe posameznega oddelka. Namenjen bo pregledu dela v šolskem letu in drugi tematiki glede na potrebe (pripravam na odhod v šolo v naravi oz. na tabor, pripravi na vpis v srednje šole, pripravi valete, organizaciji in izvedbi strokovnih ekskurzij ipd.).

Po potrebi lahko razredniki skličejo tudi več roditeljskih sestankov, kot je planirano v LDN šole.

(Skupno 560 obiskov, današnjih obiskov 4)