Dokumenti

Pravilniki

Hišni red OŠ Horjul

Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

Poslovnik sveta staršev

Poslovnik sveta šole

Pravila šolskega sklada

Pravilnik o šolskem plesu OŠ Horjul

Pravilnik OŠ Horjul o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom

Sklep o ustanovitvi

Zakon o šolski prehrani

Vloge

Dogovor za učence s statusom perspektivnega športnika oz. umetnika

Dogovor za učence s statusom vrhunskega športnika oz. umetnika

Kdo lahko pridobi status

Priloga 1 za pridobitev statusa

Priloga 2 za pridobitev statusa

Subvencija za prehrano

Vloga za pridobitev statusa

Vloga za subvencijo šole v naravi ali tabora

Razvojni načrt

Razvojni načrt zavoda OŠ Horjul

Letni delovni načrt šole (LDN)

LDN OŠ Horjul 2011_12

LDN OŠ Horjul 2012_13

LDN OŠ Horjul 2013_14

LDN OŠ Horjul 2015_16

LDN OŠ Horjul 2016_17

LDN OŠ Horjul 2017_18

LDN OŠ Horjul 2018_19

Polletna poročila o realizaciji LDN

Polletno poročilo o realizaciji LDN 2012_13

Polletno poročilo o realizaciji LDN 2015_16

Polletno poročilo o realizaciji LDN 2016_17

Poročila o realizaciji LDN

Poročilo o realizaciji LDN 2010_11

Poročilo o realizaciji LDN 2011_12

Poročilo o realizaciji LDN 2012_13

Poročilo o realizaciji LDN 2013_14

Poročilo o realizaciji LDN 2014_15

Poročilo o realizaciji LDN 2015_16

Poročilo o realizaciji LDN 2016_17

Poročilo o realizaciji LDN 2017_18

Šolska publikacija

Publikacija OŠ Horjul 2011_12

Publikacija OŠ Horjul 2012_13

Publikacija OŠ Horjul 2013_14

Publikacija OŠ Horjul 2014_15

Publikacija OŠ Horjul 2015_16

Publikacija OŠ Horjul 2016_17

Publikacija OŠ Horjul 2017_18

Dokumenti komisije za kakovost

Poročilo komisije za kakovost VVE Horjul 2013_14

Poročilo komisije za kakovost OŠ Horjul 2013_14

Končno poročilo komisije za kakovost OŠ Horjul za šolsko leto 2017-2018

Javni razpisi