Zaposleni

Razredna stopnja

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Tanja Bergant univ. dipl. soc. del. in dipl. vzg. VII. Svetnik tanja.bergant@oshorjul.si
Irena Čadež Prof. RP VII. Mentor irena.cadez@oshorjul.si
Andreja Kobetič Prof. RP VII. Svetovalec andreja.kobetic@oshorjul.si
Marija Kovač Učitelj RP VI. Svetovalec marija.kovac@oshorjul.si
Alenka Krušič Prof. RP VII. Svetovalec alenka.krusic@oshorjul.si
Tjaša Glamočak Prof. RP VII. Mentor tjasa.glamocak@oshorjul.si
Helena Leskovec Prof. RP VII. Mentor helena.leskovec@oshorjul.si
Tea Likar Dipl. vzgoj. VII. Svetovalec tea.likar@oshorjul.si
Petra Mrzlikar Prof. RP VII.  / petra.mrzlikar@oshorjul.si
Marjeta Oblak Prof. RP VII. Mentor marjeta.oblak@oshorjul.si
Petra Peternel Prof. RP VII. Mentor petra.peternel@oshorjul.si
Mojca Potrebuješ Učitelj RP VI. Svetnik mojca.potrebujes@oshorjul.si
Mateja Poženel Prof. RP VII. Mentor mateja.pozenel@oshorjul.si
Sonja Kužnik Pivk Prof. RP VII. Mentor sonja.kuznik-pivk@oshorjul.si
Aleksandra Savić Prof. ANG VII.  / aleksandra.savic@oshorjul.si

Predmetna stopnja

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Vesna Brezar Prof. MAT, FIZ VII. Mentor vesna.brezar@oshorjul.si
Nataša Plavčak Prof. MAT VII. / natasa.plavcak@oshorjul.si
Janja Haler Predm. učit. BIO, KEM, NAR VI. Svetovalec janja.haler@oshorjul.si
Nina Bednarik Prof. ŠPO VII. / nina.bednarik@oshorjul.si
Barbara Jagodic Prof. GEO, ZGO VII. Svetovalec barbara.jagodic@oshorjul.si
Natalija Kogovšek Prof. SLJ, PED. VII. Svetovalec natalija.kogovsek@oshorjul.si
Jure Bojan Končan Prof. ŠPO VII. Svetovalec jure.koncan@oshorjul.si
Natalija Rus Prof.  GLASBE VII. / natalija.rus@oshorjul.si
Svetlana Sovre Prof. LVZ VII. Mentor svetlana.sovre@oshorjul.si
 Cirila Šramel Prof. SLJ VII.  /  cirila.sramel@oshorjul.si
 Sonja Videčnik Prof. ANG, RUS VII. Svetnik  sonja.videcnik@oshorjul.si
Regina Zavec Prof. ANG, ZGO VII. Svetnik regina.zavec@oshorjul.si
 Igor Lubin Dipl.ing.elektrotehnike VII.  /  igor.lubin@oshorjul.si

Ravnatelj

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Aleksander Gube Prof.SLJ, NEM VII.  svetovalec  aleksander.gube@oshorjul.si

 

Specialni pedagog defektolog

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Barbara Buh Prof. defektologije VII. Mentor barbara.buh@oshorjul.si
Katarina Jerkovič Specialni pedagog VII. / katarina.jerkovic@centerjanezalevca.si
Urša Bregar Specialni pedagog VI/2. / ursa.bregar@centerjanezalevca.si

Svetovalna služba

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Marjeta Požru Krstić Dipl. psiholog VII. Svetovalec marjeta.pozru-krstic@oshorjul.si

Knjižnica

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Polona Končar  univ. dipl. bibliotekarka  in prof. francoščine  VII.  / polona.koncar@oshorjul.si

Organizator prehrane (OŠ, VVE)

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
 Mirica Založnik Simončič Prof. BIO, GOS, NAR  VII. svetnik mirica.zaloznik-simoncic@oshorjul.si

Računalnikar – organizator informacijske dejavnosti

Ime in priimek Smer
izobrazbe
Stopnja
izobrazbe
Strokovni
naziv
e-pošta
Tomaž Kern Prof. ŠPO VII. svetovalec tomaz.kern@oshorjul.si

Nepedagoško osebje

Priimek in ime  Naziv e-pošta
Petra Knapič Tajnik petra.knapic@oshorjul.si
Darja Čufer Šibau Računovodkinja darja.cufer-sibau@oshorjul.si
Marija Oblak Spremljevalka marija.oblak@oshorjul.si
Helena Kolarek Čistilka helena.kolarek@oshorjul.si
Martina Janša Spremljevalka
Darja Pečevnik Kuharica darja.pecevnik@oshorjul.si
Veronika Trček Kuhinjska pomočnica veronika.trcek@oshorjul.si
Majda Marolt Kuhinjska pomočnica
Mateja Velkavrh Kuhinjska pomočnica mateja.velkavrh@oshorjul.si
Mira Vrhovec Čistilka mira.vrhovec@oshorjul.si
Marija Merela Čistilka marija.merela@oshojrul.si
Brigita Plestenjak Čistilka brigita.plestenjak@oshorjul.si
Jolanda Puhar Čistilka jolanda.puhar@oshorjul.si
Mihaela Čerin Čistilka
Rafko Plestenjak Hišnik rafko.plestenjak@oshorjul.si

 

(Skupno 3,390 obiskov, današnjih obiskov 306)