Šola v naravi in tabori

Datumi in lokacije šole v naravi in taborov bodo objavljeni jeseni 2017.

V šolskem letu 2017/18 bomo predvidoma izvajali naslednje šole v naravi oziroma več dnevne tabore.

RAZRED ŠTEVILO UČENCEV DODELJEN DOM DODELJEN TERMIN VODJA TABORA UDELEŽENCI TABORA
3. R
5. R
6. R
8. R