Aktualno

 

Pri postopku vpisa v srednje šole veljajo zaradi spremenjenih razmer zaradi epidemije novi datumi:

 • do 11. 5. 2020: Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednje šole za šol. leto 2020/2021
 • 20. 5. 2020 (do 16. ure): Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ – https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ in spletne strani srednjih šol)
 • do 16. 6. 2020 (do 14. ure): Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ (urejanje preko e-pošte s svetovalno službo srednje šole, kamor je bila prijavnica poslana v izhodišču)
 • do 24. 6. 2020: Obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa
 • do 26. 6. 2020 (do 16. ure): Javna objava morebitne omejitve vpisa (spletna stran MIZŠ)
 • 30. 6. – 6. 7. 2020: Vpis (po razporedu šole)
 • 6. 7. (do 16. ure):  Javna objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka in vpis sprejetih (spletne strani srednjih šol) (Spodnje meje)
 • 6.- 9. 7. (do 13. ure): Prijava neizbranih kandidatov v 2. krog (Prosta mesta)
 • do 16. 7. 2020 (do 13. ure): Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
 •                          (do 16. ure): Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)
 • do 31. 8. 2020: Vpis učencev na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

V primeru, da bo na šoli z omejitvijo vpisa več kandidatov, ki bodo na podlagi točk iz zaključnih ocen obveznih šolskih predmetov od 7. do 9. razreda (max. = 175 točk)  na spodnji meji in bodo imeli enako število točk, šola pa za vse ne bo imela dovolj vpisnih mest, se bodo poleg le-teh upoštevale tudi točke iz vsote zaključnih ocen pri predmetih slovenščina, matematika in angleščina v 7., 8. in 9. razredu (max. = 45 točk). Izbrani bodo torej kandidati z višjimi zaključnimi ocenami slovenščine, matematike in angleščine v zadnjih treh razredih. V običajnih razmerah bi se upoštevali dosežki pri NPZ.

1. junija 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki prinaša nekatere spremembe tudi na področju štipendiranja.

Vlagatelji za dodelitev Zoisove štipendije tako bodo lahko ob prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 uveljavljali izjemni dosežek, ki so ga dosegli v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 in v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 (57. člen zakona). Naši devetošolci – bodoči dijaki 1. letnika, bodo torej uveljavljali izjemne dosežke  iz 7 in 8. razreda.

Razpis je objavljen na povezavi https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/javni-razpis-za-dodelitev-zoisovih-stipendij-za-solsko-oziroma-studijsko-leto-20202021.

(Skupno 268 obiskov, današnjih obiskov 4)