Urniki razredov

RAZPORED UR NA RAZREDNI IN PREDMETNI STOPNJI:

POUK
OD DO
PRED URA 7.40 8.25
1. URA 8.30 9.15
2. URA 9.20 10.05
MALICA 10.05 10.25
3. URA 10.25 11.10
4. URA 11.15 12.00
5. URA 12.05 12.50
6. URA 12.55 13.40
PODALJŠANO BIVANJE
OD DO
1. URA 12.05 12.50
2. URA 12.55 13.40
3. URA 13.45 14.35
PM* 14.35 14.50
4. URA 14.50 15.40
5. URA 15.40 16.30

Urniki

TURNUSI URNIKOV

7.-11. 6. 2021 A

14.-18. 6. 2021 B

21.-25. 6. 2021 A

LEGENDA PREDMETOV:

Kratica Predmet
TJA Angleščina
BIO Biologija
DKE Domovinska in državljanska kultura in etika
DOD Dodatni pouk
DOP Dopolnilni pouk
DRU Družba
FIZ Fizika
GEO Geografija
GOS Gospodinjstvo
IŠO, IŠN Izbrani šport: odbojka; izbrani šport: nogomet
GUM Glasbena umetnost
MD Matematična delavnica
JV Jutranje varstvo
KEM Kemija
LS Likovno snovanje
LUM Likovna umetnost
MAT Matematika
NAR Naravoslovje
NI Nemščina
NIP Neobvezni izbirni predmet
NIT Naravoslovje in tehnika
NŠP Neobvezni izbirni predmet šport
NRA Računalništvo
OGU Obdelava gradiv – umetne snovi
OGL Obdelava gradiv – les
OS/RU Oddelčna skupnost
POK Poskusi v kemiji
SLJ Slovenski jezik
SPH Sodobna priprava hrane
SPO Spoznavanje okolja
ŠPO Šport
ŠSP Šport za sprostitev
ŠZZ Šport za zdravje
TIT Tehnika in tehnologija
TJA Tuji jezik angleščina
ANI Ansambelska igra
MME Multimedija
OPB Oddelek podaljšanega bivanja
ZGO Zgodovina
NTE Neobvezni izbirni predmet tehnika
NNE Neobvezni izbirni predmet nemščina
FR Francoščina

(Skupno 6.000 obiskov, današnjih obiskov 34)