Mednarodni literarni in likovni natečaj ob 110-letnici rojstva Kristine Brenkove – razpis

Spoštovani!

Ob 110-letnici rojstva domačinke Kristine Brenkove razpisuje Osnovna šola Horjul mednarodni literarni in likovni natečaj.

Kristina Brenkova je bila urednica, mladinska pisateljica, prevajalka in pesnica, ki je svoje otroštvo preživela v Horjulu. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študirala pedagogiko in psihologijo, v Pragi je študirala teorijo gledališča za mlade in nato doktorirala iz pedagogike. Živela je na Češkem, v Franciji, v Italiji.

Njene mladinske igre so bile uprizorjene na slovenskih in tujih gledaliških odrih. Ob tem je pripravila in prevedla več zbirk ljudskih pravljic z vsega sveta. Prevajala je iz nemščine, francoščine in češčine ter omogočila branje npr. Pike Nogavičke, Bambija, Starih grških bajk in drugih del v slovenščini.

Zasnovala je več knjižnih zbirk za otroke, med katerimi je zagotovo najbolj znana Čebelica.

Osrednja tematika natečaja je avtorsko, prevajalsko in uredniško delo Kristine Brenkove.

Natečaj je namenjen

  • otrokom v vrtcu (zadnje starostno obdobje; v Sloveniji in tujini),
  • osnovnošolcem in osnovnošolkam 1., 2. in 3. triade osnovne šole (v Sloveniji in tujini).

Vrste prispevkov

  • likovni izdelek po predlogi pravljice Babica v cirkusu (otroci v vrtcu),
  • potret Kristine Brenkove (učenci 1. triade),
  • »Pšenica najlepši cvet: ljudska pravljica leta 2050« (učenci 2. triade napišejo priredbo ljudske pravljice Pšenica najlepši cvet, kakor bi se lahko zgodila v letu 2050),
  • »Še vedno verjamem v moč prave, dobre besede in trdno vem, da knjiga ne bo umrla, dokler bodo živeli ljudje.« (učenci 3. triade napišejo razpravljalni oz. umetniški spis o pomembnosti knjige in branja).

Izdelek mora biti avtorsko še neobjavljeno delo.

Sodelujoči morajo k izdelku dodati soglasje o udeležbi podpisano s strani staršev ali skrbnikov, avtorji pa morajo k besedilu priložiti še podpisano izjavo o avtorstvu (predlogi obeh dokumentov sta prilogi razpisa).

Obseg likovnega izdelka je lahko največ formata A3.

Obseg besedila je lahko največ 8000 znakov s presledki. Napisana morajo biti v slovenskem jeziku v Wordu, pisava Arial, velikost pisave 12, poravnava naj bo obojestranska.

Vsak izdelek mora vsebovati ime in priimek ter starost avtorja, naslov izdelka, točne podatke šole oz. vrtca, ime in priimek mentorja ter njegove kontaktne podatke (elektronski naslov).

Strokovna komisija bo v vsaki kategoriji podelila tri nagrade

  • za kategorijo vrtec,
  • za kategorijo 1. triade osnovne šole,
  • za kategorijo 2. triade osnovne šole,
  • za kategorijo 3. triade osnovne šole.

Elektronska prijavnica na mednarodni natečaj je objavljena na spletni strani https://forms.gle/oFC2h2ygmqr2gftG8 in jo je potrebno izpolniti ob oddaji izdelka.

Mentorji izdelke pošljete na naslov Osnovna šola Horjul, Šolska ulica 44, 1354 Horjul, s pripisom »ZA NATEČAJ« ali na elektronski naslov natecaj2021@oshorjul.si, v tem primeru v polje Zadeva vpišete »ZA NATEČAJ« in izdelek ter obrazložitev dodate v priponki.

Upoštevali bomo vse izdelke, ki bodo k nam prispeli do 31. januarja 2022 in bodo ustrezali pogojem natečaja.

Zaključna prireditev z razglasitvijo zmagovalcev bo potekala 22. marca 2022 v Horjulu.

Mentorjem in mentoricam bomo izdali potrdilo o sodelovanju.

Osnovna šola Horjul bo ob koncu natečaja izdala elektronsko publikacijo, v kateri bodo objavljeni vsi prispeli izdelki. Avtorjem prispelih izdelkov ne vračamo.

Osnovna šola Horjul si pridržuje pravico do obdelave in hrambe podatkov avtorjev, do javne objave izdelkov in podatkov avtorjev, ki so prispeli na razpisani natečaj v tiskani ali elektronski obliki za namene natečaja.

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES morajo sodelujoči (za nepolnoletne otroke starši oziroma zakoniti zastopniki) in njihovi mentorji na natečaju dovoliti obdelavo osebnih podatkov.

Osnovna šola Horjul si pridržuje pravico do spremembe datumov, ki so navedeni v natečaju.

Želimo vam prijetno ustvarjanje in se veselimo vaših izdelkov.

                                                                                                          Aleksander Gube, ravnatelj

(Skupno 219 obiskov, današnjih obiskov 58)