Interaktivni urnik

Interaktivni urnik se trenutno ne posodablja.

Interaktivnega urnika ne spreminjamo, kadar imajo učenci dan dejavnosti. Datume in seznam dni dejavnosti si lahko ogledate tukaj.

 

6. aPon.TorekSredaČetrtekPetek|6. bPon.TorekSredaČetrtekPetek
0NŠP
N2N
ZGOLUMA-GOS|0NŠPLUMTJA 
1ŠPO-F
ŠPO-D
TITŠPO-F
ŠPO-D
ŠPO-F
ŠPO-D
GOS|1ŠPO-F
ŠPO-D
NARŠPO-F
ŠPO-D
ŠPO-F
ŠPO-D
NAR
2MATTITTJAMATMAT|2SLJMATZGOSLJTJA
3GUMTJASLJTJANAR|3TJAGUMSLJGOSSLJ
4TJASLJMATSLJGEO|4TITSLJTJAA-RU
B-GOS
MAT
5NARSLJNRA
N2N
 B-RU |5TIT MATNRAMATNTE
6SLJ    |6   GEO 
7. aPon.TorekSredaČetrtekPetek |7. bPon.TorekSredaČetrtekPetek
0 FR1IŠN
OGU
ŠSP
OGL
LS1
NI1
 |0SLJFR1IŠN
OGU
ŠSP
OGL
LS1
NI1
1NARSLJSLJNARŠPO-F
ŠPO-D
 |1GEOSLJMATMATŠPO-F
ŠPO-D
2SLJZGOTJATJADKE |2DKENARGUMNARZGO
3MATMATMATSLJA-LUM
B-TIT
 |3NARTJAGEOTJATJA
4ŠPO-F
ŠPO-D
GEONARMATA-LUM
B-TIT
 |4ŠPO-F
ŠPO-D
A-TIT
B-LUM
SLJSLJMAT
5GUMTJAGEOZGOTJA |5ZGOA-TIT
B-LUM
TJAMATB-RU
6NI1 FR1B-RU  |6NI1 FR1  
 7     |     
8. aPon.TorekSredaČetrtekPetek |8. bPon.TorekSredaČetrtekPetek
0MMEIŠN
FR2
MD1
LS1
NI1
FR2
 |0MME
ANI
TIT2
FR1
IŠN
FR2
OGU

ŠZZ2
LS1
NI1
FR2
1MAT1
SLJ2
DKELUMKEMZGO |1SLJ2
TJA3
A-GEO
B-RU
ZGODKEFIZ
2GUMTJA2
TJA1
A-BIO
B-RU
ZGOSLJ1
MAT2
 |2KEMMAT3
TJA2
FIZKEMMAT2
SLJ3
3SLJ1
MAT2
A-BIO
B-GEO
TJA2
TJA1
FIZMAT1
SLJ2
 |3MAT2
SLJ3
LUMMAT3
TJA2
GUMSLJ2
MAT3
4FIZMAT1
MAT2
SLJ1
MAT2
TITKEM |4A-GEO
B-BIO
MAT2
TJA3
MAT2
TJA3
A-GEO
B-BIO
ZGO
5TJA2
TJA1
ŠZZ1MAT1
SLJ2
ŠPO-FA-BIO
B-GEO
 |5MAT3
TJA2
B-BIOSLJ2
SLJ3
ŠPO-F
ŠPO-D-8. b
ŠPO-D-8. b
6ŠPO-D-8. a
NI1
 ŠPO-F
ŠPO-D-8. a
B-GEO6TIT1
NI1
 ŠPO-F
FR1
 
 7     |     
9. aPon.TorekSredaČetrtekPetek |9. bPon.TorekSredaČetrtekPetek
0MME
ANI
MATNI3
FR2
MD1
NI3
OGL
FR2 |0MMEKEMNI3
MD1
OGU
NI3
OGL
LS1
1TJAGUMGEOFIZLUM |1SLJTJAKEMGEOSLJ
2MATŠPO-F
ŠPO-D
MATSLJFIZ |2ZGOŠPO-F
ŠPO-D
SLJTJABIO
3KEMSLJKEMGEOTJA |3ZGOMATLUMMATGEO
4SLJTJAZGOŠPO-F
ŠPO-D
SLJ |4MATBIOFIZŠPO-F
ŠPO-D
TJA
5IŠOZGOBIOBIOMAT |5IŠOSLJRUGUM
6 RU  |6 FIZ MAT
 7     |     

(Skupno 4.967 obiskov, današnjih obiskov 4)