Zdrava šola

Zdravje

Zdravje je pojem oz. stanje, ki nas spremlja od rojstva do smrti in lahko bistveno vpliva na kakovost našega življenja, blaginjo skupnosti, razvoj države in usodo planeta. Zdravje torej JE pomembno in VPLIVA na naše življenje, pa naj si to priznamo ali ne. Svetovna zdravstvena organizacija je zdravje že pred 60 leti opredelila kot pozitiven koncept: »Zdravje je stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti« (definicija SZO, 1947).

Zakaj je zdravje v šoli tako pomembno?

Na tisoče ur, ki jih otroci tekom šolanja preživijo v šoli, je sijajna priložnost, da z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja lahko vplivamo na bolj zdrav življenjski slog in posledično na večje zdravje otrok, mladostnikov in kasneje odraslih ljudi. V okolju, ki skrbi za telesno, duševno in socialno zdravje, se učenci tudi raje učijo in delajo. Posledice tega procesa pa se kažejo tudi v boljših učnih rezultatih. Številne študije dokazujejo, da imajo učinkovite šole, kjer se mladi ljudje počutijo povezani z njihovim delovanjem, vpliv na zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

V okviru Zdrave šole imamo na naši šoli mnogo dejavnosti, ki so povezane z zdravim načinom življenja in ki otrokom pomagajo ozaveščati zdrav način razmišljanja, ki ga nato prenesejo tudi v domače okolje.

Spodbujamo pitje vode (pitnik) in prinašanje le-te v bidonih, vožnjo v šolo s kolesom, ne-kajenje, vključeni smo v shemo zdravega sadja. Z zbiranjem zamaškov, odpadnih mobilnih telefonov (s to akcijo smo v šolskem letu 2013/14 pristali na zelo uspešnem 11. mestu med 81 šolami po vsej Sloveniji po količini zbranih odpadnih telefonov), odpadnih baterij in kartuš, ločevanje odpadkov ter zbiralne akcije papirja pomagamo otrokom pri tem, da se zavedajo, kako pomemben je tudi njihov prispevek k ohranjanju čistega okolja, z zbiranjem zamaškov že vrsto let pa so tudi humanitarni, saj trenutno že drugo leto pomagamo dečku Aljažu s cerebralno paralizo do novega dvigala v hiši.

Ob mednarodnih dnevih, povezanih z zdravjem, vsako leto ozaveščamo otroke preko plakatov, videoprojekcij ter spletnih povezav. Že tretje leto zapored sodelujemo v natečaju društva Planet Zemlja z dvema projektoma in sicer »Zemljo so nam posodili otroci« ter »Eko beri«, s katerima uspešno predstavljamo našo šolo širši javnosti in s katerima smo v šolskem letu 2013/14 pridobili naziv Planetu prijazna šola.

Trudimo se otroke opozarjati na pravilno nošenje šolskih torb, kar preverjamo in opozarjamo s tehtanjem le-teh enkrat letno in pri tem ugotavljamo, da so še vedno pretežke, kljub opozarjanju in nasvetom, kaj naj imajo dejansko v torbah in kaj lahko shranjujejo v šoli.

Na šoli poteka tudi več športnih in sprostitvenih dejavnosti (Šport za sprostitev, Planinski krožek …) ter medgeneracijskih sodelovanj (Simbioza giba, Projekt Simbioza – računalniško opismenjevanje za starejše).

Vsako leto ima Zdrava šola tudi svojo rdečo nit in v šolskem letu 2017/18 je to Duševno zdravje, v okviru katerega bomo na šoli organizirali predavanje na temo odvisnosti, še posebno pozornost pa posvetili temu, da bomo skupaj z učenci, starši ter učitelji skupaj pomagali ustvarjati okolje, ki bo imelo zdrav in pozitiven vpliv na otroke. Še bolj bomo spodbujali otroke, da aktivno sodelujejo pri aktivnostih na šoli, jim krepili samozavest in s tem gradili njihovo pozitivno samopodobo.

Vodja Zdrave šole: Petra Peternel, prof. razrednega pouka

Mednarodni dnevi po mesecih:

Natečaj za šolsko leto 2017/18.