Štipendije

Vse informacije o štipendijah in obrazce najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije.

Zoisove štipendije:

Razpis je objavljen tu.

  • Rok za oddajo vlog: prvi teden septembra (rok bo znan junija 2021)
  • Pogoj za pridobitev: vsaj en izjemni dosežek IN uspeh vsaj 4.70 v 9. razredu (upoštevajo se tudi izbirni predmeti).
  • Prejete vloge se razvrstijo glede na število zbranih točk iz dosežkov. Če sredstva ne bodo zadostovala za vse kandidate, bo štipendija dodeljena tistim, ki bodo zbrali več točk za izjemne dosežke.

Opozorilo – za devetošolce v šolskem letu 2020/2021:

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 določa, da se bodo Zoisove štipendije dodeljevale kandidatom, ki jeseni 2021 postanejo dijaki 1. letnika, na podlagi izjemnih dosežkov iz šolskih let 2018/2019 in 2020/2021 – torej iz 7. in 9. razreda!

Državne štipendije:

Vloge se oddaja vse leto, dostopne so na zgornjih spletnih straneh.

Štipendije za deficitarne poklice:

Razpis in vloge so objavljene tu.

  • Rok za oddajo vlog: Od 14. 6. 2021 do 24. 9. 2021.
  • Pogoj za pridobitev štipendije je, da je kandidat prvič vpisan v 1. letnik srednješolskega izobraževanja.
  • Izbirni postopek – štipendije bodo dodeljene po naslednjih merilih:
    • povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
    • povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Štipendijo za deficitarne poklice je možno prejemati skupaj s Zoisovo ali državno štipendijo.

Kadrovske štipendije: podeljujejo različni delodajalci.

Celoten seznam je dostopen na spletnih straneh Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije.

(Skupno 232 obiskov, današnjih obiskov 2)