Šola

Osnovna šola Horjul

OŠ Horjul je javni zavod. Njegova ustanoviteljica je Občina Horjul.

Zavod sestavljata:

Osnovna šola Horjul VVE pri Osnovni šoli Horjul

Moder mož je nekdaj rekel: »Ako nam hočete pokazati vrednost dežele in mesta kras, peljite v šolo nas!«

Pred letom 1861 v Horjulu ni bilo rednega šolskega pouka. Pouk (krščanski nauk, branje, pisanje in računanje) so pred tem sicer izvajali duhovniki v hiši Horjul 70, kjer se je pozneje nahajala pošta. Staršev niso silili, da otroke pošiljajo v šolo. Leta 1861 je bila ustanovljena enorazredna ljudska šola. Prvi učitelj je bil g. Anton Petrovčič. Poučeval je v sobi Pratkarjeve hiše št. 27, nekdanja Petrčkova hiša pri avtobusni postaji. Za staro ljudsko šolo je veljalo, da je učitelj pri pouku potreboval troje: tablo, kredo in šibo, s katero je delal red in spodbujal k pridnosti.

Leta 1866 je šolski pouk obiskovalo 118 otrok, leta 1891 pa že 199 otrok. Všolani so bili skoraj vsi horjulski otroci. Ker se je število otrok hitro povečevalo, je deželni šolski svet leta 1899 dovolil dvorazrednico.

Leta 1908 so začeli graditi novo šolsko stavbo, v kateri je bil kasneje vrtec. Leta 1908 je bila ustanovljena tudi čipkarska šola.

Šola se je večala in se leta 1950 preoblikovala v osemletko. Pouk je potekal v dveh izmenah, grozila je še tretja. Poučevali so tudi v prostorih krajevne skupnosti in v Prosvetnem domu. Staro šolsko poslopje je postajalo pretesno.

Sedanja šola je bila s pomočjo samoprispevkov zgrajena leta 1976 in je do leta 1991 nosila naziv Osnovna šola 1. bataljona Dolomitskega odreda Horjul.

Leta 2007 se je začela uporabljati športna dvorana pri OŠ Horjul, ki omogoča veliko boljše pogoje za izvajanje ur športne vzgoje.

Leta 2013 je bila izvedena energetska sanacija šole. Zamenjana so bila okna in vrata v šoli, izboljšana je bila toplotna izolacija, izvedena je bila preplastitev fasade. Vgrajen je bil sistem za prezračevanje, toplozračno ogrevanje in klimatizacijo. Vgrajen je bil tudi kotel za lesno biomaso, ki je zamenjal že zelo dotrajani sistem za kurjavo na olje.

Občina Horjul je omogočila gradnjo prizidka šole, kjer se od junija 2015 nahaja 5 novih učilnic in knjižnica. Na delu stare telovadnice se je začela temeljita prenova dotrajanega in neuporabnega dela stavbe. Danes so na tem mestu novi prostori, ki učiteljem in otrokom omogočajo še kakovostnejše pridobivanje znanja in veščin. Nova, prostorna knjižnica pa skrbi, da knjižne police končno dihajo.

Če se v zaključku navežem na prvotno misel modrega moža, mu lahko pritrdimo – Horjulska dolina se zaveda pomembnosti šolanja in je lahko ponosna na šolo – na to, kakršna je in kako se izboljšuje.

(Skupno 6.043 obiskov, današnjih obiskov 42)
Dostopnost