Interesne dejavnosti

V šolskem letu 2023/24 načrtujemo izvajanje interesnih dejavnosti, ki jih bodo vodili mentorji učitelji/-ice iz OŠ Horjul in so brezplačne (zaračuna se soudeležba plačila porabljenega materiala).

Izven šolskega programa se bodo izvajale tudi dejavnosti zunanjih izvajalcev, ki so plačljive v dogovoru z izvajalci. O izvajanju le-teh se dogovarjamo.

Učenci in mentorji za seboj pospravijo učilnice/športno dvorano in ves potrebovan material.

Seznam interesnih dejavnosti

Naziv interesne dejavnosti Razred izvajanja Mentor Dan izvajanja Ura izvajanja
Slovenska bralna značka * 4. b Alenka Krušič   po dogovoru
Eko bralna značka * 4. b Alenka Krušič   po dogovoru
Šolski ekovrt * 4. a, 4. b, 5. a, 5. b, 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b Cirila Šramel torek 6. šolska ura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Slovenska bralna značka * 5. a Helena Leskovec petek 6. šolska ura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Planinski krožek * 5. a, 5. b, 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b Helena Leskovec   po dogovoru
Eko bralna značka * 5. a Helena Leskovec ponedeljek predura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Slovenska bralna značka * 1. a Irena Čadež petek predura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Eko bralna značka * 1. a Irena Čadež sreda 5. šolska ura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Prostovoljstvo * 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b Lara Kariž Hribernik sreda po dogovoru
Bralne urice * 2. a, 2. b Lara Kariž Hribernik četrtek 5. šolska ura (kadar učenci nimajo rednega pouka), 6. šolska ura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Slovenska bralna značka * 3. b Marija Kovač   po dogovoru
Eko bralna značka * 3. b Marija Kovač   po dogovoru
Planinski krožek 1 * 1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 4. a, 4. b Marjeta Oblak   po dogovoru
Slovenska bralna značka * 2. a Marjeta Oblak petek predura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Eko bralna značka * 2. a Marjeta Oblak petek predura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Klekljanje * 1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 4. a, 4. b, 5. a, 5. b, 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b Mateja Poženel sreda 6. šolska ura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Slovenska bralna značka * 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b Mojca Podobnikar ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek po dogovoru
Knjižničarski krožek 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b Mojca Podobnikar ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek po dogovoru
Naša mala knjižnica  3. a, 3. b, 4. a, 4. b, 5. a, 5. b Mojca Podobnikar sreda predura (kadar učenci nimajo rednega pouka), po dogovoru
Francoščina * 4. a, 4. b, 5. a, 5. b, 6. a, 6. b Mojca Podobnikar torek predura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Slovenska bralna značka * 1. b Mojca Potrebuješ torek predura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Ples – Kavbojski plesi 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b Monika Trček četrtek predura (kadar učenci nimajo rednega pouka), 7. šolska ura in kasneje
Tehnike sproščanje 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b Natalija Kogovšek   po dogovoru
Bralna čajanka 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b Natalija Kogovšek   po dogovoru
Otroški pevski zbor * 1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 4. a, 4. b Natalija Rus ponedeljek, četrtek predura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Mladinski pevski zbor * 5. a, 5. b, 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b Natalija Rus ponedeljek, sreda, četrtek 5. šolska ura (kadar učenci nimajo rednega pouka), 6. šolska ura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Matematični krožek * le za učence, ki jih učitelj poučuje Nataša Plavčak   po dogovoru
Ljudski plesi (folklora) * 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b Peter Hribernik petek predura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Slovenska bralna značka * 5. b Petra Peternel četrtek predura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Eko bralna značka * 5. b Petra Peternel četrtek predura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Lego 2 * 4. a, 4. b, 5. a, 5. b Petra Peternel torek predura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Angleška bralna značka * le za učence, ki jih učitelj poučuje Pina Hu četrtek po dogovoru
Vesela šola * 4. a, 4. b, 5. a, 5. b, 6. a, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b Pina Hu sreda 6. šolska ura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Angleška bralna značka * le za učence, ki jih učitelj poučuje Regina Zavec   po dogovoru
EPI READING, angleška bralna značka * 5. a, 5. b, 6. a, 7. a, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b, le za učence, ki jih učitelj poučuje Regina Zavec   po dogovoru
Slovenska bralna značka * 2. b Sonja Kužnik Pivk četrtek 5. šolska ura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Eko bralna značka * 2. b Sonja Kužnik Pivk četrtek 5. šolska ura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Čas za punce 6 * 6. a, 6. b Taja Rušnjak  četrtek po dogovoru
Čas za punce 7 7. a, 7. b Taja Rušnjak  četrtek po dogovoru
ŠPIK 1 * 1. a, 1. b Tanja Bergant Kač torek 5. šolska ura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
ŠPIK 3, šport-pravljice-igra-kuhanje * 3. a, 3. b Tanja Bergant Kač torek predura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
ŠPIK 2, šport-pravljice-igra-kuhanje * 2. a, 2. b Tanja Bergant Kač torek 7. šolska ura in kasneje
Slovenska bralna značka * 3. a Tjaša Glamočak ponedeljek 6. šolska ura (kadar učenci nimajo rednega pouka)
Eko bralna značka * 3. a Tjaša Glamočak ponedeljek 6. šolska ura (kadar učenci nimajo rednega pouka)

 

Urnik izvajanja bo objavljen po prijavah. Pridružujemo si pravico, da se urnik zaradi uskladitev naknadno spremeni.

Izvajale se bodo le interesne dejavnosti, na katere bo prijavljenih vsaj 5 učencev. Interesne dejavnosti, ki jih bomo izvajali, so označene z *.

Prijavnica: 

(Skupno 5.422 obiskov, današnjih obiskov 7)
Dostopnost