Knjižnica

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu. V knjižnici so na razpolago leposlovne, strokovne in druge knjige za učence in učitelje. Tu potekajo tudi ure knjižne in knjižnične vzgoje (KIZ – knjižnična informacijska znanja).

Učencem so na voljo številne otroške in mladinske revije, za učitelje so na voljo strokovne revije.

Šolsko knjižnico vodi in ureja knjižničarka Mojca Podobnikar.

KNJIŽNIČNI RED

Knjižnica je odprta:

– od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 12.50 in od 13.50 do 14.30;

– v petek od 7.30 do 12.00 in od 13.00 do 14.30.

Knjižnica je za izposojo zaprta med urami knjižničnih informacijskih znanj, interesnih dejavnosti in urami individualne učne pomoči, ki jih izvaja knjižničarka.

Učenec si lahko naenkrat izposodi največ tri knjige (učenci prve triade eno) in eno revijo. Izposojevalni rok je 14 dni, ki se lahko podaljša na 21 dni (ne velja za knjige za domače branje).

Učenci so dolžni v knjižnici upoštevati knjižnični red. Ta je objavljen na vidnem mestu v knjižnici.

PROGRAM DELA KNJIŽNICE

V šolski knjižnici potekata:

 • interno bibliotekarsko delo:
  • nabava, katalogizacija in obdelava gradiva,
  • odpis starejše, uničene ali tematsko neustrezne literature,
  • oblikovanje statistik in analiz dela,
  • sodelovanje z založbami,
  • vodenje učbeniškega sklada;
 • pedagoško delo:
  • individualno bibliopedagoško delo ob izposoji,
  • svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva,
  • pomoč učencem pri iskanju literature za individualno uporabo,
  • pomoč ob iskanju informacij za izdelavo plakatov, raziskovalnih in drugih nalog ter tekmovanj,
  • bibliopedagoške ure po oddelkih,
  • organizacija in izvedba reševanja slovenskega knjižnično-muzejskega kviza,
  • priprava tematskih razstav in
  • organizacija literarnih srečanj.

(Skupno 1.349 obiskov, današnjih obiskov 10)
Dostopnost