Izobraževanje na domu

Na podlagi od 88. do 92. člena Zakona o osnovni šoli

  • omogočamo izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada
  • staršem omogočamo obisk govorilnih ur in roditeljskih sestankov
  • seznanimo s standardi znanja, ki jih bo učenec, ki se izobražuje na domu, ocenjen
  • vodimo šolsko dokumentacijo
  • omogočimo udeležbo na nacionalnem preverjanju znanja
  • obvestimo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja
  • obvestimo o rokih in načinu izvedbe ocenjevanja znanja (predmetni izpiti, izpitna komisija)
  • izvedemo predmetne izpite (vmesna ocenjevanja znanja niso možna)
  • izdamo spričevalo

Starši se med tekočim šolskim letom lahko odločijo, da otrok prekine izobraževanje na domu in se vrne v šolo, vendar mora učenec pred tem nadoknaditi morebitne vrzeli v znanju (to preverijo učitelji, ki poučujejo razred, v katerega je učenec vpisan). Če se otrok v tekočem šolskem letu vrne v šolo, starši otroka v tekočem šolskem letu ne morejo ponovno vključiti v izobraževanje na domu.

Občasno obiskovanje pouka, tj. po želji učencev oz. staršev, ni mogoče.

(Skupno 292 obiskov, današnjih obiskov 4)
Dostopnost