Šolski dokumenti

Pravilniki

Vzgojni načrt OŠ Horjul

Hišni red OŠ Horjul, do 30. 11. 2020

Hišni red OŠ Horjul, od 1. 12. 2020

Pravila šolskega reda OŠ Horjul

Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

Poslovnik sveta staršev

Poslovnik sveta šole

Pravila šolskega sklada

Pravilnik o šolskem plesu OŠ Horjul

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada

Spremembe in dopolnitve ustanovnega akta šolskega sklada

Pravila o šolski prehrani

Zakon o šolski prehrani

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence OŠ Horjul s statusom perspektivnega oz. vrhunskega športnika

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence OŠ Horjul s statusom perspektivnega oz. vrhunskega mladega umetnika

Vloge

Subvencija za prehrano

Vloga za subvencijo šole v naravi ali tabora

Vloga za pridobitev_statusa_OŠ Horjul_pop.

Razvojni načrt

Razvojni načrt zavoda OŠ Horjul 2020-2025

Načrt šolskih poti OŠ Horjul Datoteka

Letni delovni načrt šole (LDN)

LDN OŠ Horjul 2011_12

LDN OŠ Horjul 2012_13

LDN OŠ Horjul 2013_14

LDN OŠ Horjul 2015_16

LDN OŠ Horjul 2016_17

LDN OŠ Horjul 2017_18

LDN OŠ Horjul 2018_19

LDN OŠ Horjul 2019 20

LDN OŠ Horjul 2020/21

Polletna poročila o realizaciji LDN

Polletno poročilo o realizaciji LDN 2012_13

Polletno poročilo o realizaciji LDN 2015_16

Polletno poročilo o realizaciji LDN 2016_17

Polletno poročilo o realizaciji LDN 2018_19

Poročila o realizaciji LDN

Poročilo o realizaciji LDN 2010_11

Poročilo o realizaciji LDN 2011_12

Poročilo o realizaciji LDN 2012_13

Poročilo o realizaciji LDN 2013_14

Poročilo o realizaciji LDN 2014_15

Poročilo o realizaciji LDN 2015_16

Poročilo o realizaciji LDN 2016_17

Poročilo o realizaciji LDN 2017_18

Poročilo o realizaciji LDN 2018_19

Poročilo o realizaciji LDN 2019/20

Samoevalvacijsko poročilo

Samoevalvacijsko poročilo 2019/20

Šolska publikacija

Publikacija OŠ Horjul 2011_12

Publikacija OŠ Horjul 2012_13

Publikacija OŠ Horjul 2013_14

Publikacija OŠ Horjul 2014_15

Publikacija OŠ Horjul 2015_16

Publikacija OŠ Horjul 2016_17

Publikacija OŠ Horjul 2017_18

Publikacija OŠ Horjul 2018_19

(Skupno 2.569 obiskov, današnjih obiskov 15)