Roditeljski sestanki

Praviloma bosta v šolskem letu 2. roditeljska sestanka, glede na problematiko in potrebe učencev in staršev.

Na prvem roditeljskem sestanku starši izvolijo v Svet staršev po enega predstavnika iz vsakega oddelka VVE in OŠ. Seznam članov sveta staršev se nahaja v tajništvu šole. Na vsakem roditeljskem sestanku zapisnik za šolsko dokumentacijo pišejo učitelji/sorazredniki. Zapisniki se hranijo v tajništvu šole in so tam dosegljivi na vpogled.

O terminih roditeljskih sestankov boste obveščeni preko obvestil v beležki.

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2021/22:

Prvi roditeljski sestanek (september 2021)

PONEDELJEK, 13. 9. 2021 TOREK, 14. 9. 2021 SREDA, 15. 9. 2021 ČETRTEK, 16. 9. 2021
2. b – 17.00 5. a, b – 17.30 (v jedilnici) 8. a, b – 18.00 (v jedilnici) 3. a, b – 17.00
6. a, b – 17.00 4. a, b – 17.00
TOREK, 21. 9. 2021 9. a, b – 16.30 (v jedilnici) 7. a, b – 17.00 (v jedilnici)
2. a – 17.00

Vsebina: kratek pregled dela in življenja šole skozi šolsko leto 2021/22, stroškovnik za LUM, GOS, TIT ter izbirne predmete, novosti, prometna varnost – posebej za starše prvošolcev, razno.

Drugi roditeljski sestanek (februar 2022 – na daljavo)

PONEDELJEK TOREK, 1. 2. 2022 SREDA, 2. 2. 2022 ČETRTEK, 3. 2. 2022
3. a, 4. b – 16.30
1. a, b – 17.00 6. a, b – 17.00 2. b – 17.00
8. a – 17.00 5. a – 17.30 3. b – 17.00
4. a – 17.00
9. a, b – 17.00
7. a – 17.30
SREDA, 9. 2. 8. b – 17.30
2. a 7. b – 18.00

Drugi roditeljski sestanek bo v mesecu februarju. Namenjen bo pregledu učne uspešnosti in vzgojne problematike ter drugi tematiki – glede na potrebe – oz. predavanju.

Po potrebi lahko razredniki skličejo tudi več roditeljskih sestankov, kot je planirano v LDN šole.

(Skupno 1.304 obiskov, današnjih obiskov 9)