Roditeljski sestanki

Praviloma bosta v šolskem letu 2. roditeljska sestanka, glede na problematiko in potrebe učencev in staršev.

Na prvem roditeljskem sestanku starši izvolijo v Svet staršev po enega predstavnika iz vsakega oddelka VVE in OŠ. Seznam članov sveta staršev se nahaja v tajništvu šole. Na vsakem roditeljskem sestanku zapisnik za šolsko dokumentacijo pišejo učitelji/sorazredniki. Zapisniki se hranijo v tajništvu šole in so tam dosegljivi na vpogled.

O terminih roditeljskih sestankov boste obveščeni preko obvestil v beležki.

Roditeljski sestanki v šolskem letu 2020/21:

Prvi roditeljski sestanek:

PONEDELJEK, 14. 9. 2020 TOREK, 15. 9. 2020 SREDA, 16. 9. 2020 ČETRTEK, 17. 9. 2020
16.45 – 9. a in 5. b 16.30 – 8. b 16.30 – 3. a 16.45 – 6. a
17.00 – 2. a in 5. a 16.45 – 7. a 16.45 – 4. a 17.00 – 6. b
17.15 – 2. b 17.00 – 7. b 17.00 – 3. b
17.30 – 9. b 17.30 – 8. a 17.15 – 4. b

Vsebina: kratek pregled dela in življenja šole skozi šolsko leto 2020/21, stroškovnik, novosti, prometna varnost – posebej za starše prvošolcev, razno.

Drugi roditeljski sestanek (februar 2021)

PONEDELJEK, 1. 2. 2021 TOREK, 2. 2. 2021 SREDA, 3. 2. 2021 ČETRTEK, 4. 2. 2021
16.30 – 1. a, 1. b 17.00 – 4. a 16.30 – 3. a
16.30 – 4. b 17.00 – 6. a 17.00 – 2. a, 2. b 16.30 – 3. b
17.00 – 7. b
17.00 – 6. b 18.00 – 8. b 17.00 – 9. a
17.30 – 8. a 18.00 – 7. a 17.00 – 9. b

Drugi roditeljski sestanek bo v mesecu februarju. Namenjen bo pregledu učne uspešnosti in vzgojne problematike ter drugi tematiki – glede na potrebe ─ oz. predavanju.

Po potrebi lahko razredniki skličejo tudi več roditeljskih sestankov, kot je planirano v LDN šole.

(Skupno 944 obiskov, današnjih obiskov 13)