Zdrava šola

Rdeča nit letošnje zdrave šole je Čas za zdravje je čas za nas. Izvedeni bodo naslednji  projekti, naloge, dejavnosti;

 

ZDRAVA PREHRANA (razredniki, učitelji PB, Mirica Založnik Simončič)

– Šolska shema

– Tradicionalni slovenski zajtrk

– Kultura prehranjevanja

– Promocija pitja vode

– Eko vrt

– Obravnavanje tem zdrave prehrane in higiene pri izbirnem predmetu Sodobna prehrana hrane pri pouku gospodinjstva

 

DUŠEVNO ZDRAVJE (Marjeta Požru Krstič, Barbara Buh)

– Delavnice za krepitev duševnega zdravja

– Šolska mediacija v primeru med vrstniških sporov

 

GIBANJE (Marjeta Oblak, Nina Bednarik)

– Telesna drža učencev

– Minuta za zdravje

– Aktivni odmor

– Šport za sprostitev

– Šport za zdravje

– Planinski krožek

– Elementarne igre

 

 

EKOLOGIJA (Cirila Šramel, Barbara Buh, razredniki)

– Zbiralne akcije odpadnega papirja, plastičnih pokrovčkov,…

– Ločeno zbiranje odpadkov

– Izmenjevalnica igrač za učence razredne in predmetne stopnje (v okviru krožka prostovoljstvo)

 

ZDRAVJE (Mateja Poženel, Majda Šmid, Janja Haler, Helena Leskovec)

  • Angleška bralna značka
  • Samo eno življenje imaš – preventivne delavnice prve pomoči v 5. in 8. razredu v izvedbi RKS (koordinirata Janja Haler in Helena Leskovec)
  • Naravoslovni dnevi z zdravstvenimi vsebinami v sodelovanju z ZD Vič

 

1. razred

– Jaz sem šolar z lepim nasmehom                – Zdrave navade

2. razred

– Poskrbi za svoje zobe in ostani  zdrav        

– Osebna higiena  

– Zdrave navade  (v šol. letu 2019/20) je delavnica odpadla

3. razred

– Zdrav način življenja

– Osebna higiena (v šol. letu 2019/20) je delavnica odpadla

– Pokončna drža

– Skrb za zdrav nasmeh

4. razred

 

– Preprečevanje poškodb

– Miha živi zdravo«(v šol. letu 2019/20) je delavnica odpadla

– Pokončna drža

Skrb za zdrav nasmeh

5.razred

– Zasvojenost 

– Pokončna drža  

Skrb za zdrav nasmeh                             

6.razred

– Odraščanje 

– Zasvojenost   «(v šol. letu 2019/20) je delavnica odpadla                                 

7.razred

–  Pozitivna samopodoba in stres  

–  Odraščanje  (v šol. letu 2019/20) je delavnica odpadla                  

8. razred

–  Skrbim za zdrave zobe

–  Medosebni odnosi

–  Temeljni postopki oživljanja z

     uporabo defibrilatorja

9. razred

– Vzgoja za zdravo spolnost 

– Medosebni odnosi

–  Temeljni postopki oživljanja z

     uporabo defibrilatorja  v šol. letu 2019/20) sta  delavnici v 8. razredu odpadli )                                               

 

PROSTOLJSTVO, DOBRODELNOST (Barbara Buh)

Učenci bodo razvijali medsebojno komunikacijo in prispevali k razvoju prijateljskih vezi med učenci predmetne in razredne stopnje.

  • učenci od 5. do 9. razreda se družijo in pomagajo pri domači nalogi učencem prve tirade v času podaljšanega bivanja
  • izvedba humanitarnih zbiralnih akcij v sodelovanju z RKS (december, marec)

 

OTROŠKI PARLAMAMENT – (Barbara Buh)

Razvijanje kritičnega mišljenja in kulturnega dialoga; tema: Moja poklicna prihodnost

Načrtovanje dejavnosti vezane na temo in izvedba ter evalvacija le-teh.

 

OGLASNA DESKA ZDRAVE ŠOLE – (člani tima Zdrava šola)

Podajanje koristnih informacij (teža šolskih torb, hrup, varno s soncem, obeleževanje mednarodnih dni (dan boja proti AIDSU, dan Zemlje, svetovni dan čebel)

 

OTROCI ZA VARNOST V PROMETU (Irena Čadež)

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST V VRTCU IN ŠOLI (Andreja Kobetič)

 

VARNO S SONCEM (Petra Peternel)

 

Načrtovane naloge bodo celoletne, mesečne, tedenske in dnevne. Izvajali  jih bomo v sklopu pouka, dni dejavnosti, interesnih dejavnosti.

 

Vodja Zdrave šole Petra Peternel

(Skupno 204 obiskov, današnjih obiskov 1)