Šolska skupnost

ŠOLSKA SKUPNOST spremlja in koordinira aktivnosti učencev in učiteljev na šoli.

Predstavniki oddelčnih skupnosti in predstavniki učiteljskega zbora na organiziranih sestankih razpravljajo o življenju na šoli, oddelčnih problemih in načrtujejo različne projekte/akcije. Sklepe ustno ali pisno posredujejo oddelčnim skupnostim – praviloma na razredni uri oziroma učiteljskemu zboru – praviloma na pedagoški konferenci. Tako predstavniki oddelčnih skupnosti kot predstavniki učiteljskega zbora skušajo učence in učitelje motivirati za sodelovanje pri šolskih projektih/akcijah.

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti na področju programa pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in Svet zavoda na morebitne kršitve pravic učencev,
 • organizira šolske prireditve, sodeluje pri izdajanju šolskega časopisa in informira učence o svoji dejavnosti,
 • načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.),
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
 • oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 • sodeluje pri spreminjanju vzgojnega načrta,
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Namen rednih sestankov ŠOLSKE SKUPNOSTI je:

 • da so učenci sprotno obveščeni o vseh dejavnostih, ki potekajo na šoli in
 • so aktivno vključeni v dogajanje,
 • da se razredna, medvrstniška in druga problematika rešuje sprotno.

ŠOLSKA SKUPNOST se smiselno vključuje v dejavnosti raznih projektov, ki potekajo na šoli:

 • zdrava šola,
 • otroški parlament,
 • prostovoljstvo.

Vodja šolske skupnosti v šolskem letu 2023/24 je Cirila Šramel.

Mentorji šolske skupnosti:

 • Petra Peternel, razredničarka 5. b (vodja Zdrave šole),
 • Peter Hribernik, profesor zgodovine (vodja Otroškega parlamenta),
 • Cirila Šramel, profesorica slovenščine (vodja šolske skupnosti).

Predsednik šolske skupnosti: ______________________

(Skupno 570 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost