Besedilo razpisa

3. literarno-likovni natečaj v spomin Kristini Brenkovi

Spoštovani!

V spomin domačinke Kristine Brenkove razpisuje OŠ Horjul 3. literarno-likovni natečaj.

Osrednja tematika natečaja je pravljična veseloigra za otroke Modra vrtnica za princesko.

Natečaj je namenjen

  • otrokom v vrtcu (zadnje starostno obdobje; v Sloveniji in tujini),
  • osnovnošolcem in osnovnošolkam 1., 2. in 3. triade osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom (v Sloveniji in tujini).

Vrste prispevkov

  • likovni izdelek, kako si otroci predstavljajo vrt Rožnega kraljestva (vrtec),
  • likovni izdelek, kako si učenci predstavljajo opisane modre vrtnice v drugi sliki veseloigre (učenci 1. triade),
  • literarni izdelek (učenci 2. triade napišejo nadaljevanje veseloigre, o prvi dogodivščini Norčka, kot novega kralja),
  • »Očka, da veš! Ne bom se poročila in ne bom kraljica.« (učenci 3. triade napišejo razpravljalni spis o pomenu otroštva ter svobodne volje nekoč in danes).

Izdelek mora biti avtorsko še neobjavljeno delo.

Sodelujoči morajo k izdelku dodati soglasje o udeležbi podpisano s strani staršev ali skrbnikov, avtorji pa morajo k besedilu priložiti še podpisano izjavo o avtorstvu (predlogi obeh dokumentov sta prilogi razpisa).

Obseg likovnega izdelka ne sme biti manjši od A4 formata in ne večji od A3 formata v poljubni tehniki.

Obseg besedila je lahko največ 8000 znakov s presledki. Napisana morajo biti v slovenskem jeziku v wordu, pisava arial, velikost pisave 12, poravnava naj bo obojestranska.

Vsak izdelek mora vsebovati ime in priimek ter starost avtorja, skupino/razred, naslov izdelka, točne podatke šole oz. vrtca, ime in priimek mentorja ter njegove kontaktne podatke (elektronski naslov).

Strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali učitelji in zunanji sodelavci, bo v vsaki kategoriji podelila tri nagrade (izjemoma lahko komisija podeli tudi več nagrad)

  • za kategorijo vrtec,
  • za kategorijo 1. triade osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom,
  • za kategorijo 2. triade osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom,
  • za kategorijo 3. triade osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom.

Elektronska prijavnica na mednarodni natečaj je objavljena na spletni strani https://forms.gle/5361XiTReXMWygke6 in jo je potrebno izpolniti ob oddaji izdelka. Neprijavljeni izdelki bodo izločeni iz natečaja. Vsak mentor lahko sodeluje z največ štirimi izdelki.

Mentorji izdelke pošljete na naslov Osnovna šola Horjul, Šolska ulica 44, 1354 Horjul, s pripisom »ZA NATEČAJ« ali na elektronski naslov natecaj@oshorjul.si, v tem primeru v polje Zadeva vpišete »ZA NATEČAJ« in izdelek ter obrazložitev dodate v priponki.

Upoštevali bomo vse izdelke, ki bodo k nam prispeli do 31. januarja 2024 in bodo ustrezali pogojem natečaja (PODALJŠANO DO 23. 2. 2024).

Razglasitev zmagovalcev bo potekala pomladi 2024; mentorji bodo o nagradi obveščeni po elektronski pošti.

Mentorjem in mentoricam bomo izdali ustrezno potrdilo. Potrdil zgolj o sodelovanju ne bomo izdajali.

Osnovna šola Horjul bo ob koncu natečaja izdala elektronsko publikacijo, v kateri bodo objavljeni vsi prispeli izdelki. Avtorjem prispelih izdelkov ne vračamo.

Osnovna šola Horjul si pridržuje pravico do obdelave in hrambe podatkov avtorjev, do javne objave izdelkov in podatkov avtorjev, ki so prispeli na razpisani natečaj v tiskani ali elektronski obliki za namene natečaja.

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES morajo sodelujoči (za nepolnoletne otroke starši oziroma zakoniti zastopniki) in njihovi mentorji na natečaju dovoliti obdelavo osebnih podatkov.

Osnovna šola Horjul si pridržuje pravico do spremembe datumov, ki so navedeni v natečaju.

Želimo vam prijetno ustvarjanje in se veselimo prispelih izdelkov.

Aleksander Gube, ravnatelj

Sponzorji natečaja:

Metrel d. d. in Metrel Mehanika

(Skupno 317 obiskov, današnjih obiskov 6)
Dostopnost