Svet staršev 2017/2018

Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja. Deluje v skladu s svojo nalogo, ki je opredeljena v šolski zakonodaji. Člani so predstavniki staršev, izbrani na roditeljskih sestankih septembra. Izvolijo predsednika in namestnika.

Sestanki in teme sestankov Sveta staršev

September 2017:

  • seznanitev s poročilom o realizaciji LDN ter evalvacijskega poročila za leto 2016/2017,
  • obravnava LDN zavoda za šolsko leto 2017/2018,
  • pobude, predlogi, nasveti,
  • drugo.

Februar 2018:

  • poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu šole in vrtca,
  • poslovno poročilo zavoda za leto 2017,
  • aktualna problematika,
  • predlogi in nasveti za pripravo LDN za šolsko leto 2018/2019,
  • pobude in vprašanja.

Izven teh terminov se bo Svet zavoda sestajal po potrebi.

Vljudno vabljeni k branju zapisnikov Sveta staršev: