Svet zavoda v šolskem letu 2017/18

Sestanki in teme sestankov sveta zavoda v šolskem letu 2017/18:

1) oktober 2017

 • potrditev poročila o realizaciji LDN ter evalvacijskega poročila za leto 2016/2017,
 • obravnava in sprejem LDN zavoda za šolsko leto 2017/2018,
 • pobude, predlogi, nasveti,
 • drugo.

Zapisnik seje Sveta šole, dne 28. 9. 2017

2) februar 2018

 • poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu šole in vrtca,
 • poročilo o inventuri 2017,
 • poslovno poročilo zavoda za leto 2017,
 • ocena delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2017,
 • aktualna problematika,
 • predlogi in nasveti za pripravo LDN za šolsko leto 2018/2019,
 • pobude in vprašanja.

 

Izven teh terminov se bo Svet zavoda sestajal po potrebi.

Zapisnik seje Sveta šole, dne 16. 1. 2018

Zapisnik seje Sveta šole, dne 6. 2. 2018

Zapisnik seje Sveta šole, dne 6. 3. 2018

Zapisnik seje Sveta šole, dne 12. 4. 2018

Zapisnik seje Sveta šole, dne 23. 4. 2018

Zapisnik seje Sveta šole, dne 30. 5. 2018

Zapisnik seje Sveta šole, dne 27. 6. 2018