Svet zavoda v šolskem letu 2017/18

Svet zavoda OŠ Horjul 2017/2018 sestavljajo:

 • trije predstavniki ustanoviteljice občine Horjul: Mojca Jazbar, Matej Vidrih, Peter Bastarda
 • trije predstavniki staršev: Andreja Miklič, Veronika Jelovšek, Mateja Bogataj
 • pet predstavnikov zaposlenih: Mojca Potrebuješ, Irena Leskovar, Sonja Videčnik, Tjaša Janša, Darja Čufer Šibau.

Svet zavoda vodi predsednica Mojca Potrebuješ.

Sestanki in teme sestankov sveta zavoda v šolskem letu 2017/18:

1) oktober 2017

 • potrditev poročila o realizaciji LDN ter evalvacijskega poročila za leto 2016/2017,
 • obravnava in sprejem LDN zavoda za šolsko leto 2017/2018,
 • pobude, predlogi, nasveti,
 • drugo.

Zapisnik seje Sveta zavoda, dne 28. 9. 2017

2) februar 2018

 • poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu šole in vrtca,
 • poročilo o inventuri 2017,
 • poslovno poročilo zavoda za leto 2017,
 • ocena delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2017,
 • aktualna problematika,
 • predlogi in nasveti za pripravo LDN za šolsko leto 2018/2019,
 • pobude in vprašanja.

Zapisnik seje Sveta zavoda, dne 6. 2. 2018

Izven teh terminov se bo Svet zavoda sestajal po potrebi.

Zapisnik seje Sveta zavoda, dne 16. 1. 2018

Zapisnik seje Sveta zavoda, dne 6. 3. 2018

Zapisnik seje Sveta zavoda, dne 12. 4. 2018

Zapisnik seje Sveta zavoda, dne 23. 4. 2018

Zapisnik seje Sveta zavoda, dne 30. 5. 2018

Zapisnik seje Sveta zavoda, dne 27. 6. 2018

Zapisnik seje Sveta zavoda, dne 30. 8. 2018