Tekmovanja

V šolskem letu 2019/20 bomo prevoze otrok na tekmovanja v čim večji meri poskušali realizirati s pomočjo staršev in šolskega avtobusa. Udeležili se bomo nekaterih tekmovanj po spodnji tabeli, predvsem tistih, za katera bodo izkazali interes učenci in njihovi starši. Tekmovanja so za učence prostovoljna.

TEKMOVANJE VODJA ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO
Matematika – Evropski matematični Kenguru (1.–5. razred) M. Kovač, A. Krušič 19. 3. 2020 18. 4. 2020
Lego P. Peternel
Kresnička – naravoslovje A. Krušič 5.2.2020
Računanje je igra H. Leskovec maj
Bober (1.–3. razred) I. Čadež

11.-15.11.2019

 

18.1.2020
Slovenščina – tekmovanje za Cankarjevo priznanje N. Kogovšek, C. Šramel 12.11.2019 9.1.2020 7.3.2020
Angleščina 7. razred R. Zavec
Angleščina 9. razred R. Zavec 14.11.2019 15.1.2020 17.3.2020
Angleščina 8. razred S. Videčnik 21.10.2019

25.11.2020

 

Angleška bralna značka (4.–9. razred) S. Videčnik,, R. Zavec marec 2020 / /
Nemščina 9.razred Š.Marcen 21.11.2019 12.3.2020
Nemška bralna značka (4.–9. razred) Š.Marcen November 2019 – marec 2020
Geografija B. Jagodic 11.12.2019 13.2.2020 17.4.2020
Zgodovina B. Jagodic 3.12.2019 4.2.2020 14.3.2020
Konstruktorstvo in tehnologije obdelav 3.4.2020 16.5.2020
Biologija – Proteusovo tekmovanje M. Založnik 16.10.2019 29.11.2019
Kemija – Preglovo tekmovanje J. Haler 20.1.2020 4.4.2020
Fizika – Stefanovo tekmovanje

5.2.2020

 

27.3.2020 9.5.2020
Logika in lingvistika (6.–9. razred) N. Plavčak 26. 9. 2020 19.10.2020
Matematika – Evropski matematični Kenguru, Vegovo tekmovanje (6.–9. razred) N. Plavčak 19. 3. 2020 18. 4. 2020
Bober (4.–9. razred) 11.-15.11.2019

18.1.2020

 

Šport – medobčinsko tekmovanje

mala odbojka, SDI, SDE

 

J. B. Končan

SDI, SDE-december 2019

MDI, MDE – april 2020

Šport — mali nogomet – starejši učenci T. Kern December 2019
Šport — mali nogomet – mlajši učenci T. Kern Marec 2020
Atletika J. B. Končan Maj 2020
Ljubljanski maraton J. B. Končan 26.10.2019
Pevski zbor – Pevska revija N. Rus

(Skupno 420 obiskov, današnjih obiskov 4)