Šolski dokumenti

Pravilniki

Vzgojni načrt OŠ Horjul, veljaven do 29. 9. 2022

Vzgojni načrt OŠ Horjul, veljaven od 30. 9. 2022

Hišni red OŠ Horjul, od 1. 12. 2020

Pravila šolskega reda OŠ Horjul, veljavna do 30. 9. 2022

Pravila šolskega reda OŠ Horjul, veljavna od 1. 10. 2022

Pravila šolskega reda Oš Horjul – Priloga A – kršitve

Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu javnega zavoda Osnovna šola Horjul (objavljen 30. 9. 2022)

Poslovnik sveta staršev

Poslovnik Sveta zavoda OŠ Horjul

Pravila šolskega sklada

Pravilnik o šolskem plesu OŠ Horjul

Sklep o ustanovitvi šolskega sklada

Spremembe in dopolnitve ustanovnega akta šolskega sklada

Pravila o šolski prehrani

Zakon o šolski prehrani

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence OŠ Horjul s statusom perspektivnega oz. vrhunskega športnika

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence OŠ Horjul s statusom perspektivnega oz. vrhunskega mladega umetnika

Vloge in obrazci

Subvencija za prehrano

Vloga za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi

Vloga za pridobitev_statusa_OŠ Horjul_pop.

Obvestilo o izobraževanju na domu

Razvojni načrt

Razvojni načrt zavoda OŠ Horjul 2020-2025

Načrt šolskih poti OŠ Horjul Datoteka

Letni delovni načrt šole (LDN)

LDN OŠ Horjul 2021/22

LDN 2022/23

Poročila o realizaciji LDN

Poročilo o realizaciji LDN 2020/21

Poročilo o realizaciji LDN 2021/22

Samoevalvacijsko poročilo

Samoevalvacijsko poročilo 2020/21

Samoevalvacijsko poročilo 2021/22

(Skupno 4.143 obiskov, današnjih obiskov 18)
Dostopnost